De rol van de huisarts in het dementieproces…


 

Het is duidelijk dat de huisarts een cruciale rol speelt in het dementieproces. In eerste instantie voor de persoon met dementie zelf, maar even goed voor diens mantelzorgers. Naast een diagnose en eventuele medicamenteuze behandeling vraagt dementie immers ook om een meer holistische aanpak.

Daarbij denken we aan het organiseren van thuiszorg, de zoektocht naar een geschikt woonzorgcentrum (WZC) , de communicatie met ziekenhuis of specialist, om nog maar te zwijgen van het opvangen van bezorgdheden en twijfels bij de patiënt en/of diens mantelzorgers.

 

Sommige mantelzorgers hebben nood aan meer begeleiding. Zeker in de beginfase van het dementieproces waarbij patiënten met een gebrek aan ziekte-inzicht vaak alles ontkennen en in staat zijn om anderen om de tuin te leiden. De situatie lijkt dan minder precair dan ze werkelijk is en/of door de mantelzorger wordt ervaren.

 

Veel hangt af van de bestaande relaties en op welke manier de huisarts deze zorg kan delegeren naar mantelzorgers of de thuiszorg.

Als de patiënt alleen is, zonder partner of kinderen, zonder directe mantelzorger komt veel terecht bij de huisarts.

 

 

…en de ondersteuning die ik kan bieden.


Ik kan door mijn expertise voor de huisarts een meerwaarde betekenen door bvb. volgende taken op mij te nemen:

  • Exploreren van de hulpvraag
  • Inschakelen van de thuiszorg
  • Emotionele en mentale ondersteuning van patiënt, familie en mantelzorgers
  • Zoektocht naar een dagverzorgingscentrum (DVC) of naar een geschikt WZC waar nodig
  • .....

Door mijn samenwerking met huisarts, kan ik voor de patiënt met dementie en zijn familie een meerwaarde betekenen.  Hoe sneller voldoende ondersteuning wordt gevonden voor de mantelzorger, hoe beter zij/hij de situatie aan kan.

 

 

Concreet


Op uw vraag kom ik naar de praktijk of bij de patiënt thuis voor een eerste contact met mantelzorger en/of patiënt.

Indien nodig observeer ik de thuissituatie en voer ik een uitgebreid gesprek om de impact van het ziekteproces in te schatten.

 

Een eerste contact is gratis.

De verplaatsingskosten vanuit Leuven worden berekend volgens het wettelijk tarief (0,4280 euro per km).

Een volgend gesprek (gemiddeld 2 uur) kost 60 euro. 

 

 

Dementiecoach aan huis biedt zorg op maat.