Vorming, hoe meer we geïnformeerd zijn hoe beter...


Informatie en kennis over dementie komt van pas voor iedereen. 

Doelgroepen: vrijetijdsorganisaties, praatgroepen dementie, personeel WZC, vrijwilligers, mantelzorgers

 

De  informatie wordt gegeven aan de hand van een Powerpointpresentatie en wordt aangepast aan het publiek.

Personeel uit de zorgsector laat ik nadenken over de aanpak van personen met dementie. De vorming wordt gestaafd met praktijkvoorbeelden.

 

 

Voorbeelden van onderwerpen:

·       Wat is dementie?

·       Wat is jongdementie?

·       Hoe omgaan met moeilijk gedrag van personen met dementie?

·       Hoe communiceert men met personen met dementie?

·       Hoe werkt het geheugen van ouderen en van mensen met dementie?

·       Wat zijn de noden en behoeften van mantelzorgers van personen met dementie?

·       Het lerend vermogen van personen met dementie

 

Specifiek onderwerp kan aangevraagd worden!

 

Tarieven


Tarief: 75 euro per uur en verplaatsingskosten vanuit Leuven

Materiaal door u te bezorgen: beamer, luidsprekers, micro, laptop en scherm

 

Wat anderen vinden van mijn voordrachten


In het kader van de Alzheimer campagne van Neos vzw “Neos vecht mee tegen Alzheimer” hebben wij bij de afdeling Neos Tremelo-Baal op 21 januari 2016 Greet Herkes uitgenodigd voor een uiteenzetting over “impact van dementie op mantelzorgers”. Gezien onze leeftijd bij Neos Tremelo-Baal (Netwerk voor ondernemende senioren) hebben verschillende van onze leden via familie, vrienden of kennissen reeds te maken gehad met verschillende vormen van dementie.

Er werd dus uitgekeken naar de nuttige informatie die Greet ons kon brengen om het dagelijks werk van de mantelzorgers te verlichten. Greet heeft klaar en duidelijk uitgelegd wat het belang is van de mantelzorgers. Het werd ons ook helder dat de verantwoordelijkheid van de mantelzorger niet eenvoudig is en met vele uit het leven gegrepen voorbeelden heeft Greet de verschillende situaties toegelicht waarin een mantelzorger kan terecht komen.

Onze voordrachtgeeftster heeft door haar veelzijdige ervaring in begeleiding van mantelzorgers ons verschillende tips kunnen geven om hen te helpen bij hun moeilijke taak.

Besluit: een pluim voor de spreekster die ons wegwijs heeft gemaakt in het leven en de gevoelens van de onmisbare schakel die een mantelzorger is.

Herwig De Leersnyder
Voorzitter Neos Tremelo/Baal

Dementiecoach aan huis biedt zorg op maat.